Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co vlastně znamená název obce?

30. 9. 2007

Březová Lhota, dnes Lhotka, kde se vlastně vzal tento název? Musíme zapátrat až do třináctého století, do vlády Přemysla Otakara I., kdy byly Lhoty zakládány drobnými feudály v okrajových částech katastrů existujících vesnic s feudálním osídlením. Lhoty jsou dílem vrcholné kolonizace, osazované domácím obyvatelstvem. Jejich zakládání bylo spojeno s obtížnými kultivačními pracemi a náleží do poslední fáze osídlovacího procesu na méně hodnotné lesní půdě, kterou museli vymýtit a za tyto práce byli obyvatelé osvobozeni na přesně stanovený počet let od dávek daní a poplatků. Jednalo se o tzv. „lhóty“ polehčení, od čehož dostávaly vesnice jména. Tímto způsobem využívala drobná šlechta racionálněji dosud nevyužitou půdu v okrajových částech katastru a tím si zvyšovala i své důchody. Ve Lhotách zpravidla neexistovala feudální sídla a nebyla zde ani centra farní správy. V době předhusitské byly zřízeny kostely jen v osmi lokalitách z celkového počtu Lhot.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář